Продължете към съдържанието

Етапи за дезинфекция на замърсени къщи

Етапи за дезинфекция на замърсени къщи: Първо събираме отпадъците в здрави чували и ги изнасяме на гръб. Демонтираме мебелите и ги товарим в камион. Следва дезинфекция с препарати с бактерицидно и вирусоцидно действие. Почистваме фекалиите и събираме биологични отпадъци в специални капсули. Накрая всичко се извозва до депо.