Продължете към съдържанието

Етапи за ефективно извозване на мебели

В „Bulkom.com“ предлагаме етапи за ефективно извозване на мебели в София. Започваме с разглобяване на мебелите, за да се транспортират лесно. Всички части се опаковат за безопасност. Товарим камиона внимателно и транспортираме до депо за отпадъци. Рециклируемите материали се отделят и изхвърлят според стандартите. Работим евтино и всичко ще е наред!