Продължете към съдържанието

Eтапи за сортиране на битови отпадъци

Bulkom.com събира битови отпадъци и ги сортира на етапи. Първо се отделят хартията и картонът. Пластмасите и стъклата се събират поотделно. Металите също се събират. Биоразградимите отпадъци се събират в специални контейнери. След това всичко се товари в камион и се транспортира до депо. Внимателно следим етапи за сортиране на битови отпадъци. Работим евтино и ефективно. Всичко ще е наред.