Продължете към съдържанието

Ефективна дезинфекция

Всичко за дезинфекция на жилища след умрели животни. Фирмата ни „Bulkom.com“ предлага тази услуга евтино и професионално. Нашите момчета са опитни и бързи. Работим така, че всичко да е наред и да няма проблеми. С нас е лесно и безпроблемно.

Фирма за дезинфекция работи бързо и сигурно. Нашите хора събират отпадъците в чували и ги изнасят пеша. Товарим в камион и извозваме на депо. Всичко се прави с подходящи препарати, които унищожават бактерии и вируси. Помитаме и измиваме всичко след това. Всичко свързано с почистването на апартаммент се прави професионално. Цените са добри и достъпни.

дезинфекция на жилища след умрели животни

Всичко за дезинфекция на жилища след умрели животни

Изнасяне на отпадъци. Всички отпадъци се събират в здрави чували и се изнасят на гръб.

Дезинфекция с препарати. Използват се препарати с бактерицидно и вирусоцидно действие, които се прилагат преди, по време и след работата.

Почистване на фекалии. Събират се фекалиите и се почистват биологичните отпадъци с капсули за опасни отпадъци.

Демонтаж на мебели. Мебелите се демонтират и се товарят в камиона за боклук освен ако не се налага почистване след пожар, тогава всичко се събира в чували.

Обработка след смърт. Извършва се специална обработка и дезинфекция с професионални препарати.

Телефонът за контакти с нас е 0888 00 11 33. Работим в София и областта.

ЧЗВ за дезинфекция на жилища след умрели животни

Какво включва услугата всичко за почистване на жилища след умрели животни?

Услугата включва изнасяне на отпадъци, дезинфекция с препарати, почистване на фекалии, демонтаж на мебели и специална обработка след смърт. Отпадъците се събират в здрави чували и се извозват на депо. Препаратите са с бактерицидно и вирусоцидно действие. Демонтираните мебели се товарят в камион и се извозват. Обработката се извършва с професионални препарати.

Какви препарати се използват при дезинфекцията?

Използват се препарати с бактерицидно, туберкулоцидно и вирусоцидно действие. Те се прилагат преди, по време и след работа. Препаратите гарантират пълна дезинфекция. Почистването е основно и професионално. Препаратите са безопасни и ефективни.

Какво се прави с отпадъците и мебелите след демонтаж?

Отпадъците се събират в здрави чували и се товарят в камион. Демонтираните мебели също се товарят и се извозват на депо. Почистването е основно и се използват подходящи препарати. Всички отпадъци се транспортират сигурно. Работата е бърза и евтина.