Продължете към съдържанието

Изчистване след смърт

Фирмата ни „Bulkom.com“ предлага всичко за процесите на изчистване след смърт. Работим бързо и евтино, за да сме в помощ в тези трудни моменти. Нашите услуги са професионални и гарантират, че всичко ще е наред.

„Bulkom.com“ предлага всякакви услуги за почистване на апартаменти след смърт. Идваме на място, събираме боклука в здрави чували и го изнасяме. Демонтираме мебелите и ги извозваме на депо. Ако е нужно, правим дезинфекция с препарати, които убиват бактерии и вируси. Действаме бързо и сигурно, за да няма повече притеснения.

процесите на изчистване след смърт

Всичко за процесите на изчистване след смърт

Събиране на отпадъци. Събираме всичко в здрави чували и ги изнасяме пеша от високите етажи. Нашите момчета за изнасяне работят бързо и ефективно.

Демонтаж на мебели. Демонтираме старите мебели и ги товарим в камиона. Извозваме ги до депото за боклук.

Дезинфекция. Правим дезинфекция с препарати, които убиват бактерии, вируси и други вредни микроорганизми. Това е важно за безопасността и здравето.

Измиване и почистване. Мием подовете, събираме биологичните отпадъци и ги пакетираме за специално изхвърляне. След това мием отново, за да е всичко чисто.

Извозване до депо. Товарим всичко в камиона и го извозваме безопасно до депото за боклук. Работим бързо и ефективно, за да не губите време.

Телефонът за контакти с нас е 0888 00 11 33. Работим в София и областта. Обадете се, за да помогнем с всичко за процесите на изчистване след смърт.

ЧЗВ за процесите на изчистване след смърт

Как се извършва изчистването след смърт?

Работим бързо и евтино, за да съберем всички отпадъци в здрави чували и да ги изнесем. Демонтираме старите мебели и ги товарим в камиона. Правим дезинфекция с препарати, които убиват бактерии и вируси. Мием подовете и събираме биологичните отпадъци. Накрая извозваме всичко до депото за боклук.

Какво включва услугата дезинфекция?

Дезинфекцията е важна част от процеса на изчистване след смърт. Използват се препарати, които убиват бактерии, вируси и други микроорганизми. Пръскането се прави преди, по време и след събиране на отпадъците. Това осигурява безопасност и здраве на всички. Дезинфекцията се извършва бързо и професионално.

Какво се случва с демонтираните мебели и отпадъците?

Демонтираните мебели и отпадъците се товарят в камиона и се извозват до депото. Товаренето се извършва бързо и ефективно. Всички отпадъци се събират в здрави чували. След това се транспортират за депониране или рециклиране. Целият процес е безопасен и евтин.