Продължете към съдържанието

Сортиране на отпадъци

„Bulkom.com“ е фирма за етапи за сортиране на битови отпадъци. Нашите хора са готови да помогнат с всякакви задачи. Работим евтино и обещаваме, че всичко ще е наред. Събираме, извозваме и изхвърляме всякакви отпадъци. Нашата фирма за почистване е на ваше разположение.

Нашата фирма за етапи за сортиране на битови отпадъци предлага разнообразни услуги. Изнасяме отпадъци пеша от висок етаж и ги товарим в камион. След това ги извозваме на депо. Събираме дребни отпадъци в чували и ги изнасяме на гръб. Демонтираме стари мебели и ги товарим в камиона за боклук. Когато е необходимо, правим дезинфекция с препарати. Извършваме почистване на фекалии и събиране на биологични отпадъци, изнасяне на стари мебели с хамали. Нашите момчета за почистване работят бързо и ефективно.

Eтапи за сортиране на битови отпадъци

Етапи за сортиране на битови отпадъци

Събиране на отпадъците. Нашите хамали за събиране на отпадъци идват с чували и започват събирането. Всички дребни отпадъци се събират внимателно и се изнасят на гръб. Събирането се извършва бързо и ефективно.

Демонтаж на мебели. Демонтираме всички стари мебели. След това ги товарим в камиона за боклук. Демонтажът се извършва внимателно, за да няма повреди.

Извозване на отпадъци. Товарим камиона с всички събрани отпадъци. След това камионът се извозва до депо. Извозването се извършва безопасно и бързо.

Дезинфекция и почистване. Когато е необходимо, правим дезинфекция с препарати. Това включва почистване на фекалии и събиране на биологични отпадъци. Дезинфекцията се извършва с професионални препарати.

Почистване след животни. Когато има нужда, почистваме след животни. Събираме труповете, дезинфекцираме и почистваме. Използваме професионални препарати за обезмирисяване.

„Bulkom.com“ работи в София и областта. За контакти с нас, обадете се на 0888 00 11 33.

ЧЗВ при етапи за сортиране на битови отпадъци

Как се сортират битовите отпадъци?

Първо се отделят хартията и картонът. После се събират пластмасите и стъклата поотделно. Металите също се отделят. Биоразградимите отпадъци се събират в специални контейнери. Накрая се извозват до депо.

Какви отпадъци могат да се рециклират?

Хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал могат да се рециклират. Тези материали се събират поотделно. След това се транспортират до специални съоръжения. Там се обработват и преработват. Накрая се превръщат в нови продукти.

Какво включва процесът на почистване?

Процесът включва събиране и сортиране на отпадъците. Демонтираме стари мебели и почистваме помещенията. Всички отпадъци се събират в здрави чували. След това се товарят на камион. Накрая се транспортират до депо за изхвърляне и рециклиране.